Akkoord Mens en LN

Leefbaar Nederland is het met donateur Harry Mens eens geworden over terugbetaling van een gift van 45.000 euro, zo is gisteren duidelijk geworden toen Leefbaar Nederland zijn nieuwe lijsttrekker, Fred Teeven, presenteerde Als gevolg van de regeling wordt Mens' beslag op de rekening van de Stichting Vrienden van Leefbaar Nederland vandaag opgeheven, bevestigt Mens' advocaat J. Pit.

De makelaar annex televisiepresentator Mens was als enige schuldeiser nog bezig om langs juridische weg zijn schenking aan Leefbaar Nederland terug te krijgen. De gift was gedaan op naam van zijn tv-programma Business Class bij RTL5, en volgens Mens uitsluitend bestemd voor lijsttrekker Pim Fortuyn, die vorige maand door Leefbaar Nederland aan de kant is gezet. Andere schenkers hebben volgens advocaat Pit een eigen regeling getroffen met de partij van Nagel en Van Kooten. De inmiddels noodlijdende stichting heeft een bankgarantie gegeven voor terugbetaling van het bedrag.

De nieuwe lijsttrekker van Leefbaar Nederland, de Amsterdamse officier van justitie Teeven, verklaarde gisteren tijdens een persconferentie in de criminaliteitsbestrijding ,,onorthodoxe methoden' te zullen bepleiten. Hij gaf ruiterlijk toe, minder ervaring te hebben met andere politieke terreinen. Daarom beschouwt hij ex-KVP-staatssecretaris Tjerk Westerterp, de tweede kandidaat bij de Kamerverkiezingen voor Leefbaar Nederland als een ,,running mate' die hem bij de campagne nauw terzijde zal staan.

Overigens moet het landelijk Congres van Leefbaar Nederland, dit weekeinde in Hilversum, de bestuursvoorstellen voor de kandidatenlijsten nog goedkeuren. Een eerder conflict tussen het landelijk bestuur en dertien van de negentien districtsbestuurders over de regionale kandidatenlijsten is bijgelegd, aldus bronnen op het partijhoofdkwartier van LN. Zo zal vermoedelijk op het congres discussie plaatsvinden over de lijst in het district Groningen.

Gerectificeerd

Westerterp

In het artikel Akkoord Mens en LN (8 maart, pagina 3) staat dat Tjerk Westerterp staatssecretaris is geweest. Dat moet zijn: minister.