Zweden overtreft eis Kyoto

Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 4 procent ten opzichte van 1990. Dat is aanzienlijk meer dan waartoe Zweden volgens het Kyoto-protocol verplicht is. Volgens `Kyoto' moet de EU als geheel de uitstoot terugbrengen met 8 procent. De Europeanen hebben onderling een verdeelsleutel afgesproken waarbij Zweden, dat als eerste in de wereld een broeikasgas-belasting invoerde, zijn uitstoot in principe met 4 procent zou mogen laten groeien.