Winst Kas Bank 20 procent lager

Het operationele resultaat van Kas Bank (de vroegere Kas-Associatie) is vorig jaar met 20 procent gedaald naar 23,7 miljoen euro. Dankzij met name de verkoop van het belang in de Londense beurs Liffe kwam de nettowinst iets hoger uit dan in 2000, op 30,2 miljoen euro. De resultaten komen redelijk overeen met de verwachtingen. Voor het lopende jaar verwacht de bank een gelijkblijvend operationeel resultaat.