Vreemde taal

PvdA-Kamerlid Oudkerk pleit er in het NRC Handelsblad van 22 februari voor om overheidsbrochures te blijven vertalen. Oudkerk is van mening dat op dit moment niet iedereen bij machte is Nederlandse teksten goed te begrijpen en dat iedereen gelijke kansen moet krijgen om geïnformeerd te worden. Als argumentatie voert hij hierbij aan dat het niet voor iedereen makkelijk is om Nederlands te leren en dat Nederlanders in Saoedi-Arabië geen Arabisch spreken.

Een vreemde taal leren is niet makkelijk. Indien iemand echter naar een vreemd land migreert en dus daar deel uit gaat maken van de samenleving, zal van hem verwacht worden dat hij de lokale taal gaat beheersen. Integratie is zonder communicatie immers niet mogelijk.

Hier is primair een grote rol voor de immigrant zelf weggelegd. Het is voor hem veel eenvoudiger zich aan de bevolking van een land aan te passen, dan voor die bevolking om zich aan iedere individuele immigrant aan te passen. Van de overheid kan verwacht worden dat zij het proces van integratie stimuleert. Het verstrekken van brochures in vreemde talen, hoe behulpzaam ook, is niets meer dan een lapmiddel dat integratie in de weg staat.

De vergelijking met Nederlanders in Saoedi-Arabië gaat mijns inziens niet op, daar zij niet de intentie hebben deel uit te maken van de Saoedische samenleving en al zeker geen stemrecht hebben.

    • D.R. Buis