TU Delft schrapt onderzoek

De Technische Universiteit Delft schrapt bijna 10 procent van haar onderzoeksprogramma's. Bovendien wordt nog eens één op de tien programma's gereorganiseerd.

Het geld dat hiermee wordt bespaard, steekt de TU Delft in de verbetering van de kwaliteit van het andere wetenschappelijke onderzoek aan de universiteit.

Volgens het TU-bestuur moet een universiteit toponderzoek en toponderwijs bieden om de internationale concurrentie aan te kunnen. Bestuursvoorzitter Hans van Luijk: ,,Op alle gebieden excelleren kan niet. Daarvoor is er te weinig geld en te weinig wetenschappelijk talent. Dus moeten er keuzes gemaakt worden.''

De TU Delft wil met toponderzoek meer investeringen van het bedrijfsleven aan te trekken. Van Luijk: ,,Het overheidsgeld wordt steeds minder. We hebben het geld van bedrijven hard nodig als we in toekomst geen tweederangs universiteit willen worden.''

Alle 177 onderzoeksprogramma's van de TU Delft zijn de afgelopen jaren beoordeeld op de geleverde kwaliteit in het verleden, de wetenschappelijke potentie, de maatschappelijke relevantie en de kwaliteit van de programma's. De onderzoeksgebieden die de komende drie jaar onder meer verdwijnen zijn: koudetechniek (koelinstallaties), baggerprocessen, voertuigtechniek, algebra en meetkunde. De 100 medewerkers die hierbij betrokken zijn, werden de afgelopen dagen ingelicht.

Van Luijk benadrukt dat het niet gaat om een bezuinigingsoperatie. De 200 miljoen euro die de universiteit jaarlijks van de overheid voor onderzoek krijgt, wordt anders verdeeld. Het tekort aan liquide middelen wordt hiermee niet opgeheven.

    • Sheila Kamerman