President Chirac weet niet, of juist wel, wie Schuller is

De vroegere adiveur van Chirac's RPR, Didier Schuller, herinnert de president op een ongelukkig moment aan oude affaires.

Volgens drie, vier peilingen zou de Franse premier en presidentskandidaat Lionel Jospin winnen als er op dit moment presidentsverkiezingen waren. Waarnemers zien er een belangrijk teken in. De favoriet in de peilingen op hetzelfde moment in vorige verkiezingsperiodes won uiteindelijk daadwerkelijk. Ter relativering wijst men op het effect van het vorige week begonnen media-offensief van de premier en op het tanende effect van het al eerder ingezette offensief van president Jacques Chirac, Jospins belangrijkste rivaal. Van een enthousiaste voorkeur is trouwens geen sprake, want volgens een andere peiling ziet een meerderheid van de Fransen het liefst noch Chirac noch Jospin in het Elysée terechtkomen.

Maar niet alleen de schommmelende peilinguitslagen zijn aanleiding voor onrust in het kamp van Chirac en zijn chiraquiens. Tegen de achtergrond van zijn veelal onverwachte uitstapjes in de provincie, waar de president, zoals vorige week in het Parijse voorstadje Mantes-la-Jolie, behalve op applaus ook op boe-geroep en spuugpartijen onthaald wordt, zeuren de affaires door. Zo verscheen afgelopen woensdag het boek Zeven jaar eenzaamheid, van inmiddels gewezen rechter-commissaris Eric Halphen, over de tropenjaren waarin hij onderzoek deed naar een omvangrijke bouwfraude die speelde ten tijde van Chiracs burgemeesterschap van Parijs.

De al ruim vantevoren aangekondigde publicatie van het boek was voor de president reden om zijn kandidaatstelling en de start van zijn campagne te vervroegen. Halphen had immers toen hij het onderzoek vorig jaar staakte en zich `onbevoegd' verklaarde wegens de strafrechterlijke onschendbaarheid van het Franse staatshoofd, gezegd dat er `aanwijzingen' waren voor de betrokkenheid van Chirac bij de affaire. In die zin kon het Elysée opgelucht ademhalen, want al te pijnlijke onthullingen bevat Halphens boek niet. Weliswaar stelt Halphen dat Chirac `op het kruispunt van alle paden' staat, maar hij erkent tegelijkertijd dat zijn betrokkenheid uit `niets' direct blijkt.

Een van Halphens `paden' betreft Didier Schuller, de gewezen adviseur van Chiracs partij RPR, die in 1995 Frankrijk ontvluchtte om te ontkomen aan verhoor door Halphen en vorige maand terugkeerde uit zijn ballingschap. Hij werd onmiddellijk in hechtenis genomen, maar is inmiddels op borgtocht vrijgelaten en práát, zij het in de vorm van nogal vage en bij herhaling nader bijgestelde bekentenissen. Hij zegt destijds op aandringen van Francis Szpiner, ook vandaag nog een vertrouweling van Chirac, op de vlucht te zijn geslagen. Ook zou hij geadviseerd zijn nog drie maanden te wachten met terugkeren, dat wil zeggen tot na de verkiezingen.

De kwestie-Schuller heeft inmiddels een welles-nietes-niveau bereikt. Schuller stelt Chirac destijds `goed' gekend te hebben. Een al eerder opgedoken foto uit begin jaren negentig waarop de Parijse burgemeester hem lachend de hand schudt lijkt die lezing te bevestigen. Vlak voor de publicatie van de foto had het Elysée laten weten dat de president `nog nooit' van Schuller gehoord had, erna heette het dat hij de man `niet persoonlijk' kende, en deze week ontkende Chiracs campagne-woordvoerster dat Schuller `een vriend' geweest zou zijn. Ook zei ze dat Schuller de president `vast en zeker bij gelegenheid' heeft ontmoet, omdat Chirac `altijd met grote aantallen plaatselijke afgevaardigden' contact onderhoudt.

Is de angel uit de Schuller-zaak nog steeds niet verwijderd, rechter Halphen heeft zichzelf enigszins gediskwalificeerd. Aanvankelijk was `het rechtertje' dankbaar martelaar in de strijd van justitie tegen de intimidatie-methoden van de politieke macht, maar sinds gisteren bekend werd dat hij al eind vorig jaar naar een post heeft gehengeld in de Parti Socialiste van premier Jospin is zijn glans tanende. De chiraquiens zien er het bewijs in dat Halphen altijd al pion is geweest van links. François Hollande, tweede man van de PS, zal intussen de hemel danken, dat hij Halphens ambitie destijds direct heeft afgedaan als `een slecht idee'.

    • Pieter Kottman