Pensioenen

Prof.dr. M.P. Gans legt in zijn bijdrage `Stel indexatie van pensioenen veilig' (NRC Handelsblad, 2 maart) de vinger op de zere plek: ten onrechte indexeren pensioenfondsen de pensioenen niet in deze magere jaren, waar zij in de vette jaren toen het allemaal niet op kon de `vrije reserves' ten goede lieten komen aan de werkgever. Hij geeft twee argumenten tegen deze handelwijze, waaraan ik graag nog een belangrijke derde wil toevoegen. De Pensioen- en Spaarfondsenwet schrijft voor dat het bestuur van een pensioenfonds ervoor zorgdraagt dat alle belanghebbenden bij het fonds zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.

Dat gevoel zal zeker niet aanwezig zijn bij de steeds luider protesterende (ex-)werknemers die geconfronteerd worden met een pensioenfonds dat zegt dat de buit inmiddels is verdeeld (lees: alleen aan de werkgever ten goede is gekomen).

    • R.M. Beltzer