Leefbaar Rotterdam zoekt naar coalitie

Leefbaar Rotterdam, sinds gisteren de grootste partij in Rotterdam, gaat vandaag nog vergaderen over mogelijke coalitievorming. Onduidelijk is hoe de andere partijen staan tegenover een coalitie met Pim Fortuyn.

Leefbaar Rotterdam bezet sinds gisteren 17 van de 45 raadszetels, zes meer dan de PvdA. Volgens Pim Fortuyn gaat het om ,,goede raadsleden, ja, ik vind van wel''. Hij zei gisteren ook wethouders te kunnen leveren, die sinds een recente wetswijziging van buiten de gemeenteraad mogen komen.

Op dit moment vormen PvdA, VVD, CDA en GroenLinks het Rotterdamse college. De PvdA heeft drie wethouders, VVD, CDA en GroenLinks respectievelijk twee, één en één. De afgelopen weken zeiden diverse fractieleiders in Rotterdam niet met Pim Fortuyn in een college te willen zitten. PvdA-fractieleider Els Kuyper herhaalde dat gisteravond laat nog een keer.

CDA-voorman Sjaak van der Tak was toen minder stellig. Hij riep Pim Fortuyn op ,,zijn verantwoordelijkheid'' te nemen. Pim Fortuyn had hetzelfde gezegd tegen de andere partijen. Fortuyn: ,,Jullie moeten niet meer iemand uitsluiten.'' VVD-lijsttrekker Janssens, wiens partij meer dan de helft van het aantal zetels verloor, noemde zichzelf een `backbencher' die nog eens moest nadenken.

De VVD is de grootste verliezer in Rotterdam. De partij verloor vijf van de negen zetels. De PvdA viel terug van vijftien naar elf zetels. Het CDA van zes naar vijf. GroenLinks van vier naar drie. Samen vormen zij geen meerderheid meer. Ook de oppositiepartijen leden veel verlies. De SP ging van vier naar één zetel terug. D66 van drie naar twee. De Stadspartij van twee naar één. Alleen SGP/ChristenUnie bleef gelijk, met één zetel.

Tot nu toe heeft geen van de lijsttrekkers uit de uitslag de conclusie getrokken terug te treden.