Lamy: markt staal is geen `wilde westen'

Eurocommissaris Lamy (Handel) heeft gisteren in ongebruikelijk harde bewoordingen de Amerikaanse regering gekritiseerd om de beschermingsmaatregelen voor de staalindustrie. ,,De staalmarkt is niet het `wilde westen' waar iedereen doet wat hij wil'', aldus Lamy.

Hij leek hiermee te verwijzen naar de Texaanse afkomst van de Amerikaanse president George Bush. Volgens Lamy heeft Bush ,,het binnenlands belang boven de internationaal overeengekomen regels gesteld''. Lamu sprak van een ,,politieke beslissing zonder economische basis''. De Eurocommissaris maakte duidelijk dat de binnenlandse druk van de Amerikaanse staalindustrie al langer bestond, maar dat Bush' voorganger Bill Clinton er niet voor bezweek. ,,Clinton heeft ondanks de druk nooit dit soort maatregelen genomen. George Bush heeft een andere houding gekozen.''

Volgens Lamy is de Europese Unie het ,,belangrijkste slachtoffer'' van de Amerikaanse maatregelen, omdat de aangekondigde importheffingen tot 30 procent vooral producten met hoge toegevoegde waarde treffen. De EU exporteert jaarlijks 4 miljoen ton staal naar de VS. Hiervan zou bijna de helft door de heffing van 30 procent worden getroffen.

Lamy kondigde gisteren aan dat de Europese Unie aan de Verenigde Staten compensatie zal vragen voor de schade, wat mogelijk is volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Indien Washington dit weigert zal aan de WTO toestemming worden gevraagd om afspraken van de EU over importtarieven met de VS te mogen opschorten.

Eerder had de Eurocommissaris al aangekondigd dat de EU bij de WTO een klacht indient en maatregelen voorbereidt om te voorkomen dat voor de VS bestemde staalexport zich nu op de EU gaat richten. Lamy onderstreepte dat de EU zich strikt aan de hiervoor bestaande WTO-regels zal houden. Hij ontkende dat de Europa zijn houding mede laat bepalen door het conflict over Amerikaanse (belasting-)exportsubsidies, waarvoor de VS onlangs door de WTO werd veroordeeld.

Lamy gaf gisteren aan dat de kandidaat-lidstaten voor de Europese Unie niet door de Amerikaanse maatregelen worden getroffen. Volgens Lamy had Brussel erbij Washington op aangedrongen deze landen in elk geval buiten schot te laten.