Kamermuziek Den Haag

De ontvangst die Den Haag (preciezer: de dr.Anton Philipszaal, niet het publiek!) de bariton Thomas Quasthoff op 25 februari jl. bereidde was inderdaad bedroevend en beschamend. Dat hij reeds vóór het concert er de brui aan gaf kon met moeite worden voorkomen, niet dat hij na afloop liet weten `nooit meer' in Den Haag te zullen optreden. Ook is het inderdaad `treurig' dat Diligentia in de toekomst maar mondjesmaat als podium voor kamermuziek in Den Haag beschikbaar zal zijn als gevolg van de `profilering' als podium voor kleinkunst en wereldmuziek. Maar dat alles rechtvaardigt niet de conclusie dat `vrijwel niemand' zich nog verantwoordelijk voelt voor de kamermuziek in Den Haag en dat van een ,,programmering met kwantiteit en consistentie'' geen sprake zou zijn (NRC Handelsblad, 1 maart). De Stichting voor Kamermuziek 's-Gravenhage organiseert sinds 1912 jaarlijks twee kamermuziekseries van elk vier concerten in Diligentia, waarin strijkkwartetten en pianotrio's van wereldfaam optreden voor een volle zaal met enthousiast publiek. Dat zal na een jaar waarin wegens de broodnodige renovatie van Diligentia naar de Schönbergzaal van het Koninklijk Conservatorium wordt uitgeweken ook in de toekomst zo blijven, zij het dat door de `profilering' van Diligentia nog slechts de dinsdagavond beschikbaar is.

Voor kwantiteit, maar vooral kwaliteit, en consistentie van de programmering blijft de Stichting voor Kamermuziek zich onverminderd inzetten en verantwoordelijk voelen.

    • P.A. Wackie Eysten