Geen zetels allochtonen

Met uitzondering van de lijst Özcan in Amersfoort zijn de vijf allochtone partijen die gisteren meededen aan de raadsverkiezingen, er niet in geslaagd een zetel te veroveren. Allochtonen blijven voornamelijk stemmen op 'migrantvriendelijke' partijen als de PvdA en GroenLinks. De VVD trekt wel steeds meer Turkse kiezers.

Uit een exit poll bij acht stembureaus in zeven verschillende stadsdelen in Amsterdam blijkt de populariteit van PvdA en GroenLinks onder allochtone kiezers. Turkse Amsterdammers brengen naast de PvdA (47 procent) en GroenLinks (22 procent) hun stem nu ook uit op de VVD (17 procent). Marokkanen en Surinamers/Antillianen stemmen nog steeds voornamelijk op PvdA en GroenLinks. Landelijke cijfers over opkomst en stemgedrag van allochtonen zijn er nog niet.

De winst van Leefbaar Rotterdam van Pim Fortuyn is hard aangekomen bij allochtonen in Delfshaven. Terwijl veel autochtone kiezers in dit door drugsoverlast en criminaliteit geteisterde stadsdeel hun hoop op Fortuyn hebben gevestigd, zijn hun allochtone buurtgenoten juist angstig voor "die kale". Op de markt op het Visserijplein even verderop uiten allochtone klanten en standhouders hun afkeer van Fortuyn. Niemand kan zich voorstellen dat Fortuyn ook fans kan hebben onder migranten. "U moet die groenteboer hebben", zeggen twee Hindoestanen die wijzen naar een Marokkaan een paar meter verderop. "Hij heeft op die gast gestemd. Hij voelt zich een Hollander." "Ik op Fortuyn?" kijkt de groenteboer schichtig om zich heen. Hij heeft op de PvdA gestemd, zegt hij. Enkele van zijn, allochtone, vrienden, en al zijn Nederlandse collega's kozen wel voor Fortuyn. "Moeten zij zelf weten."

"Hollanders hebben eindelijk kleur bekend", zegt Otmar Zeeuw, eigenaar van Kapsalon Exotic aan de Mathenesserweg. Als je de migranten ervan aftrekt, betekent dat dat de helft van de totale blanke bevolking op deze "oerracist" heeft gestemd. "Als hij hier binnenstapt, schiet ik hem persoonlijk dood." zegt hij. Hij heeft op de SP gestemd. "Dit is geen Zuid-Afrika, en zal dat ook niet worden. Dat laten wij niet toe."

Zijn Turkse buurvrouw, caissière in een kruidenierszaak annex slagerij, kijkt verbaasd als zij hoort dat Leefbaar Rotterdam bijna 35 procent van de stemmen wist binnen te halen. "God sta ons bij", zegt zij.