Geen getreur

Nog tien wekenresten de gevestigde partijen die gisteren zo zwaar verloren om te recupereren. In die periode moet blijken of het slagveld dat Fortuyn en de Leefbaren gisteren wisten aan te richten de opmaat vormt voor iets soortgelijks aan het Binnenhof. Duidelijk is dat de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen geheel gedomineerd zal worden door het verschijnsel Fortuyn. Tot nu toe bestond hij nog slechts in de peilingen. De uitslag van de raadsverkiezingen heeft laten zien dat de Fortuyn/Leefbaar-beweging niet langer genegeerd kan worden. Er is nu een feit gecreëerd.

Uit de reacties van de lijsttrekkers op de verkiezingsoverwinning van de nieuwkomer straalt vooralsnog vooral ongemakkelijkheid. De laatdunkende wijze waarop met name PvdA-lijsttrekker Melkert vannacht in het traditionele lijsttrekkersdebat Fortuyn benaderde sprak wat dit betreft boekdelen. In zijn regentesk-arrogante houding illustreerde Melkert exact datgene waartegen Fortuyn nu juist in opstand komt. Hem gaat het om de hermetisch gesloten cultuur die in Den Haag overheerst. De representanten van de regeringspartijen hebben nog weinig aanstalten gemaakt om die cultuur open te breken.

De paarse coalitiepartners zijn nog steeds verblind door de macro-economische prestaties. Maar treuren over het gebrek aan waardering van de kiezer is weinig produktief. Via Fortuyn en Leefbaar Nederland zijn andere onderwerpen aan de orde gesteld. De regeringspartijen hebben hierop de afgelopen weken nog nauwelijks een antwoord geformuleerd.

De gevestigde politiek moet de strijd aangaan met een totaal nieuw fenomeen. Er heeft zich in de persoon van Pim Fortuyn een politicus zonder partij aangediend, terwijl in de periferie met Leefbaar Nederland een partij opereert zonder politici. Nederland wordt wakker, riep Melkert enkele weken geleden. Het is beter als het politieke establishment ontwaakt.