Wie is waar

Niet zo lang geleden voerden De Nederlandsche Bank (DNB) en de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) nog een verbeten strijd om wie-waar-hoe toezicht mocht houden op de financiële markt. Nu komen de bestuurders van deze instellingen bij elkaar aan tafel te zitten dankzij enkele kruislingse benoemingen per 1 maart. D.E. Witteveen, voorzitter van het bestuur van de PVK, treedt tevens toe tot de directie van DNB. A. Schilder, directielid van DNB, komt in het bestuur van de PVK. P. Korteweg, voorzitter van de raad van toezicht van de PVK, wordt commissaris bij DNB. C.J.A. van Lede, president-commissaris van DNB, wordt ook lid van de raad van toezicht van de PVK.

De nauwe samenwerking van de twee toezichthouders vloeit voort uit de hervorming van het financiële toezicht, waarmee de Tweede Kamer begin februari akkoord is gegaan. Oud zeer is er niet meer, zegt PVK-woordvoerder H. Lutke Schipholt. ,,Bestuurders zoals Witteveen en Schilder zijn tamelijk nieuw en zijn daardoor niet belast met het verleden.''

De verscherping van het toezicht is een reactie op de explosieve groei van de financiële wereld, die wordt gekenmerkt door een baaierd aan producten en een samenklontering van bedrijven. Zo'n fusieproduct is de kleine bankverzekeraar SNS Reaal. Gert van Wakeren (41) is daar nu benoemd in de hoofddirectie van SNS Bank, terwijl hij ook directeur vermogensvorming SNS Bank is geworden. Albert Bakker (40), die tot voor kort verantwoordelijk was voor het leven- en schadebedrijf van Hooge Huys, is nu lid van de hoofddirectie SNS Reaal Verzekeringen.

Achmea, ook een financieel conglomeraat, tracht al lang te expanderen in het buitenland en doet dat samen met het Portugese Banco Comercial Portugu~es (BCP) in Eureko. Eind vorig jaar werd het bestuur van Eureko, dat dit jaar naar de beurs gaat, uitgebreid van drie tot acht mensen. Dat zijn er inmiddels weer zeven, want chief financial officer (CFO) Isabel Hudson (42) stapt per 1 april op. ,,De taken binnen het bestuur zijn herverdeeld en dat heeft Isabel opgevat als het uitkleden van haar rol'', zegt woordvoerster L. Morgan van Eureko. Het bestuur kent nog een chief executive officer (CEO), Arnold Hoevenaars, maar verder zijn er geen andere formele functies meer zoals CFO. ,,Hudson deed eerst alle financiële activiteiten, maar dat was een enorm zware last'', zegt Morgan en dus nam nieuwkomer Jeff Medlock wat taken over. ,,De verdeling was nu dat Medlock de lopende financiële zaken deed en Isabel de strategie en de toekomstige beursgang. Nu Isabel weg is, doet Medlock het allemaal in zijn eentje, maar hij is daarmee nog geen CFO.''

Annemieke Biesheuvel (32) werkte lang in de financiële wereld — bij trustmaatschappijen — maar keerde die enkele jaren geleden de rug toe. ,,Ik werk al vanaf mijn achttiende en ben daarmee doorgegaan tijdens mijn studie geschiedenis en Europese studies. Op een gegeven moment heb ik bewust gekozen voor de non-profit sector'', vertelt Biesheuvel. Zij hielp bij het opzetten van een stichting, die medische zorg in de Derde Wereld wilde financieren. De stichting kwam uiteindelijk niet van de grond door gebrek aan fondsen. Biesheuvel kwam vorig jaar terecht bij het Zweedse kabelbedrijf Telia International Carrier, waar ze nu is benoemd tot marketingmanager Benelux. Ze wil dolgraag ooit terug naar de non-profit sector, maar ,,mijn levensmotto is `Life is what you take time to become' en hier wil ik nu veel leren''.

    • Karel Berkhout
    • Personalia@nrc.nl