`Veiligheid' favoriet verkiezingsthema

Veiligheid is het belangrijkste verkiezingsthema voor eenderde van de deelnemers aan een enquête over gemeentepolitiek op de website van NRC Handelsblad. Van de 1.199 mensen die tot gisteravond hadden deelgenomen, geven er 398 dat thema aan op de vraag drie belangrijke kwesties te noemen waaraan de lokale politiek aandacht zou moeten besteden.

Van de deelnemers noemt 10 procent `wonen/huisvesting' als belangrijkste thema. Ook `verkeer/parkeren' staat voor 10 procent op de eerste plaats. Thema's die in de landelijke politiek een grote rol spelen, zoals zorg en asielbeleid, worden geen onderwerp voor gemeenten geacht.

In de enquête werd ook gevraagd naar stemgedrag en naar tevredenheid over de verrichtingen van het gemeentebestuur de afgelopen vier jaar. Van de 398 deelnemers aan de enquête die `veiligheid' als thema noemen, zeggen er 237 (60 procent) dat het huidige gemeentebestuur zich `matig' of `slecht' heeft ingezet voor deze kwestie.

De deelnemers zijn honkvaste kiezers. Bijna de helft zegt vandaag op dezelfde partij te gaan stemmen als vier jaar geleden. Iets minder dan een kwart kiest voor een andere partij. De rest weet het nog niet of heeft vier jaar geleden niet gestemd. Bijna 90 procent van de respondenten zegt vandaag te gaan stemmen. Zo'n 85 procent (1.015 deelnemers) zegt de naam van de burgemeester te kennen en zo'n 70 procent de naam van een wethouder.

Op www.nrc.nl/verkiezingen staat vanavond extra berichtgeving over de uitslagen. Morgenochtend is op deze pagina een aanklikbare kaart van Nederland te vinden met de verkiezingsuitslagen van alle gemeenten.