Turkije laakt Nederlandse aanpak PKK

De Turkse regering heeft gisteren tegenover minister De Grave (Defensie) scherpe kritiek geuit op de haars inziens veel te tolerante opstelling van Nederland jegens de Koerdische beweging PKK.

Ook de opstelling tegenover andere radicale groepen in Nederland stuit op kritiek van Turkije. ,,We hebben duidelijk gemaakt dat we het Nederlandse beleid van onverschilligheid jegens de PKK en de DHKP-C terreurorganisaties niet kunnen begrijpen'', aldus de Turkse onderminister van marine R. Mirzaoglu naderhand. Ook vice-premier Yilmaz, met wie minister De Grave later een ontmoeting had, stak zijn ontevredenheid tegenover de minister niet onder stoelen of banken.

De Turken zijn vooral gebeten op Nederland omdat het kabinet zich tot nu toe als één van de weinige landen binnen de Europese Unie heeft gekeerd tegen voorstellen om de PKK op de Europese lijst van verboden terroristische organisaties gepaatst te krijgen. Volgens de Turken werven organisaties als de PKK en de kleinere extreem-linkse groep DHKP-C leden en fondsen in Nederland voor hun activiteiten.

Minister De Grave toonde begrip voor de Turkse bezorgdheid, maar wees er tegelijkertijd op dat Turkse Nederlanders, zeker als ze het Nederlandse staatsburgerschap hebben, grondwettelijke rechten hebben die moeten worden geëerbiedigd. Tegelijkertijd zei hij dat Nederland nog werkt aan nieuwe wetgeving met het oog op de terreurbestrijding.

Het kabinet zal naar verwachting later deze maand een definitief besluit nemen over de vraag of de PKK wat Nederland betreft op de Europese terreurlijst dient te worden opgenomen. In buurland Duitsland, dat een nog veel grotere Turkse en Koerdische gemeenschap heeft dan Nederland, is de PKK wel verboden.

De Turkse autoriteiten onderstreepten hun onvrede door bij aankomst van De Grave in Ankara maandagavond geen enkele belangrijke functionaris ter verwelkoming naar het vliegveld te sturen. Bijna een uur moesten De Grave en zijn gevolg wachten tot ze een visum kregen.

Door de meningsverschillen over de PKK verdween het voornaamste punt van De Grave's agenda, een mogelijke overname door de Turken van de leiding van de internationale vredesoperatie in Afghanistan van de Engelsen, naar de achtergrond. Volgens De Grave, die eerder Afghanistan bezocht, gaven Yilmaz en Mirzaoglu aan dat Turkije hiertoe in beginsel bereid is. Onduidelijk is echter nog wie voor de Turkse presentie zou willen betalen. Turkije, dat kampt met grote economische problemen, heeft zelf al aangegeven zo'n operatie in Afghanistan niet te willen financieren. Deze week zou er een Brits-Amerikaanse delegatie naar Ankara komen om de mogelijke aflossing eind april van de Britten te bespreken.