`Top van SoW-kerken moet vertrekken'

Een andere samenstelling van het bestuur van de Samen-op-Wegkerken is ,,onvermijdelijk''. Zolang de huidige bestuurders blijven zitten, is een meer vooruitstrevende koers van de SoW-kerken weinig aannemelijk.

Dat zei prof.dr. A. Hoogerwerf, voorzitter van 'SOW in Beweging', vandaag tijdens een bijeenkomst van de groepering in Utrecht. Deze vooruitstrevende gereformeerden, midden-orthodoxe en vrijzinnige hervormden streven naar een meer eigentijdse opvatting van het kerkzijn dan de huidige leiding van de SoW-kerken voorstaat.

,,Wij willen dat het beeld van de SoW-kerken meer wordt bepaald door de vele goed functionerende plaatselijke gemeenten en niet wordt geschaad door de treurnis op landelijk niveau'', zei Hoogerwerf.

De groepering mist in het spreken van de SoW-leiding de duidelijke weerklank van de vernieuwende kracht van het evangelie. ,,Wij willen dat onze kerken meer als een inspirerende voorhoede en minder als een deprimerende achterhoede gaan functioneren.''

De teleurstelling onder kerkleden over wat er in de landelijke kerk gebeurt, is door het financiële fiasco van het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht sterk toegenomen. Hoogerwerf sprak de hoop uit dat de commissie-Van Dijk, die de bezuinigingsoperatie moet voorbereiden, orde op zaken zal stellen. ,,Maar onze bezwaren tegen de behoudende koers en het hiërarchisch denken van de SoW-leiding zullen daardoor niet worden weggenomen.''