The Impressions

Dat imitatie een vruchtbare kunstvorm kan zijn, wordt bewezen door de 24 liedjes die op de cd Impressed! zijn verzameld. De titel is een verwijzing naar de geïmiteerde groep, The Impressions uit Chicago. Met dit kwartet begon de ruim twee jaar geleden overleden Curtis Mayfield zijn muzikale carrière die hem uiteindelijk tot een soullegende maakte.

Alle, voor het merendeel onbekende soulgroepen (The Players, The Four Puzzles, The Topics, The Presidents enzovoort) op Impressed! zijn gemodelleerd naar The Impressions, die hun eerste hits begin jaren zestig haalden. Ook de hier verzamelde nummers klinken alsof ze geschreven zijn door Curtis Mayfield uit zijn begintijd. De schrijvers van de nummers, onder wie Booker T. Jones van het Stax-Volt-huisorkest Booker T & The MG's, gebruiken dezelfde eenvoudige, breekbare harmonieën, dezelfde blazersarrangementen en dezelfde heldere gitaarakkoorden als hun voorbeeld. Het wonder van die imitaties is dat ze nooit klinken als overbodige, slaafse kopieën, maar bijna allemaal even fris en ontroerend zijn als de originelen van Mayfield zelf.

Impressed! 24 groups inspired by the legendary Impressions & Curtis Mayfield. (Kent Records cdkend 205)

    • Bernard Hulsman