Senaat stemt schoorvoetend in met `bolletjeswet'

De Eerste Kamer is gisteren schoorvoetend akkoord gegaan met de noodwet die de instroom van bolletjesslikkers via Schiphol moet indammen. D66 stemde tegen de wet die een apart gevangenisregime voor deze groep drugssmokkelaars mogelijk maakt. De PvdA stemde uiteindelijk verdeeld. De PvdA-senatoren Jurgens en Witteveen hadden onoverkomelijke bezwaren tegen de inperking van rechten, zoals groepsdetentie, die gevangenen onder het nieuwe regime moeten ondergaan.

Het CDA stemde voor, maar wilde van minister Korthals (Justitie) wel de toezegging dat onder het nieuwe regime gegarandeerd is dat jeugdige en volwassen gevangenen strikt gescheiden zijn. Volgens Korthals bevinden zich onder de drugssmokkelaars nauwelijks minderjarigen, maar zou zoveel mogelijk gedaan worden om die scheiding ook te realiseren. Als het belang van het kind ermee gediend is, zoals bij activiteiten buiten de cel, kan volgens hem van dat principe worden afgeweken.

Korthals benadrukte de noodtoestand op Schiphol als gevolg van het stijgend aantal drugskoeriers dat Schiphol aandoet. Maandelijks worden er nu zo'n honderd smokkelaars op Schiphol aangehouden, maar het werkelijke aantal op maandbasis kan op duizend uitkomen, aldus de minister. Hij verwacht dat de komende twee jaar zo'n zes- tot zevenhonderd cellen bijgebouwd moeten worden om in het huidige celtekort te voorzien. Een pleidooi van PvdA en D66 om de handelswaar van drugskoeriers in beslag te nemen en de verdachten met een dagvaarding heen te zenden, wees hij af. Dergelijk beleid zou de magneetfunctie van Schiphol alleen maar verder doen toenemen, ook omdat veel buitenlandse smokkelaars zich naar verwachting nooit voor de rechter hoeven te verantwoorden.

Justitie heeft gespecialiseerd Brits gevangenispersoneel ingehuurd voor de opvang van drugssmokkelaars in de speciale noodcellen. Het detentiepersoneel dat Justitie heeft ingehuurd uit Wales wordt geleverd door Securicor. Ze zijn afkomstig van Securicor-Parc, een volledig private, 960 gedetineerden tellende gevangenis die door het Britse zusterbedrijf van Securicor wordt beheerd. Volgens directeur Van der Ven kreeg het bedrijf vier weken geleden de opdracht van justitie om in de noodgevangenissen in Amsterdam en Roermond personeel te leveren voor de bewaking van drugskoeriers. Het Nederlands personeel, aldus Van der Ven krijgt Britse mentoren die in Securicor-Parc ervaring hebben opgedaan.