Rumoer in PvdA om gevechtsvliegtuig

Binnen de PvdA is rumoer ontstaan over de opstelling van de partij inzake de Nederlandse deelname aan de JSF (Joint Strike Fighter). Het Kamerlid Molenaar heeft zich, als enige uit de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, aangesloten bij de `Campagne Geen 7 miljard euro voor JSF-bommenwerpers', die de besluitvorming van de Tweede Kamer over de JSF wil beïnvloeden met handtekeningenacties en een landelijke demonstratie.

Een aantal leden van het `Politiek Forum' van de PvdA, aangevoerd door de politicoloog Bart Tromp (zelf tegenstander), wenst over de zaak zaterdag uitgebreid te debatteren op een reguliere bijeenkomst in Utrecht.

Op de door het congrespresidium van de PvdA opgestelde agenda van het Politiek Forum - een raadgevend partijorgaan dat in de plaats is gekomen van de vroegere Partijraad - blijkt daarvoor echter nauwelijks ruimte. Het congrespresidium besluit morgen of zaterdag over de JSF gesproken mag worden. Partijvoorzitter Ruud Koole zegt te verwachten dat het debat op het Politiek Forum kan plaatsvinden.

Molenaar zegt met haar aansluiting bij de campagne tegen de JSF steun te willen verlenen aan Timmermans, de PvdA-woordvoerder over de JSF. Deze heeft eerder verklaard dat zijns inziens de Tweede Kamer niet meer vóór de verkiezingen van 15 mei zorgvuldig kan beslissen over de JSF. Partijgenoot premier Kok vindt echter van wel. Binnen de PvdA-fractie heerst verdeeldheid. Fractievoorzitter Melkert heeft echter een stemming binnen de fractie over de JSF weten te voorkomen, en heeft zelf nog niet eenduidig een standpunt bepaald.

Molenaar heeft voor haar deelname aan de campagne geen toestemming van de fractie gevraagd, zegt zij. Andere leden van de Campagne zijn onder andere de ex-PvdA-minister van defensie Vredeling, de Jonge Socialisten binnen de PvdA, de Jonge Democraten van D66, en de partijen GroenLinks en SP.