Marathonrijders willen niet verder met sectiebestuur

De Nederlandse marathonschaatsers hebben gisteravond tijdens een vergadering in Amersfoort, waar zo'n vijftig A-rijders aanwezig waren, hun vertrouwen opgezegd in het sectiebestuur marathon van de KNSB. Ze zijn van mening dat het sectiebestuur niet in staat is gebleken de professionalisering van deze tak van de schaatssport gestalte te geven. Ook hebben ze er geen vertrouwen in dat dit op korte termijn wel gebeurt. De schaatsers de schaatsers het bestuur niet wegsturen. Die macht ligt bij de gewesten.