levenslang geëist in moordzaak Pandy

De openbare aanklager heeft vanmorgen voor het Brusselse assisenhof levenslang geëist tegen dominee András Pandy en 25 jaar tegen zijn dochter Agnes wegens moord op zes naaste familieden.

De jury had de twee na meer dan zes uur beraad op alle aanklachten schuldig bevonden. De zaak tegen de 74-jarige dominee van Hongaarse afkomst en z'n 44-jarige dochter geldt als de meest geruchtmakende na de affaire-Dutroux.

De advocaat van András Pandy had vrijspraak gevraagd wegens gebrek aan bewijs. Van de slachtoffers zijn nooit lijken gevonden. Ook de advocaat van Agnes Pandy vroeg vrijspraak, omdat zij onder ,,onweerstaanbare dwang'' van haar vader zou hebben gehandeld.

András Pandy werd door de jury schuldig geacht aan zesvoudige moord eind jaren tachtig op z'n vrouw, ex-vrouw en kinderen en aan seksueel misbruik. Agnes werd schuldig geacht aan vijf van de moorden. De lijken werden in stukken gezaagd en deels opgelost in een zeer krachtig ontstoppingsmiddel.

Agnes, die zowel getuige als beschuldigde was, had in 1992 het seksueel misbruik door Pandy van z'n kinderen aangeklaagd. Onderzoek leverde toen niets op. Pas in 1997 toen onder invloed van de Dutroux-zaak andere verdwijningsdossiers opnieuw werden onderzocht, volgde arrestatie van de twee. András Pandy zou met de moorden hebben willen voorkomen dat zijn seksueel misbruik bekend werd.

Pandy ontkende ook gisteren alles. In zijn laatste woord, dat leek op een preek, sprak hij van een ,,heksenproces in de hoofdstad van Europa''. Hij beschuldigde de aanklager: ,,Waar haalt u het lef vandaan te weten wat met mijn familieleden gebeurd is.'' Hij voorspelde dat de aanklager binnenkort bezoek zou krijgen van ,,een van de zogezegde doden''. Ook z'n advocaat moest het ontgelden: ,,u hebt me bedrogen''.