Leden FNV tegen plannen nieuwe WAO

De leden van FNV Bondgenoten zijn tegen het onderhandelaarsakkoord in de Sociaal-Economische Raad (SER) over een nieuw WAO-stelsel, vooral tegen het korten van het loon met 30 procent na één jaar ziekte.

Dat is gebleken op zeven ledenbijeenkomsten van FNV Bondgenoten, waarvan gisteren de laatste twee werden gehouden in Rotterdam en Deventer. Het bestuur en de bondsraad van FNV Bondgenoten moeten deze week nog hun definitieve oordeel over het SER-voorstel bepalen, maar voorzitter H. de Vries acht de kans niet groot meer dat Bondgenoten nog een positief standpunt zal innemen. ,,Het signaal is duidelijk'', zegt De Vries.

Het SER-voorstel voorziet naast het niet meer aanvullen van de wettelijke uitkering van 70 procent in het tweede ziektejaar, in het niet meer toekennen van een uitkering aan werknemers die voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt worden verklaard. De leden van FNV Bondgenoten vinden de positie van deze groep te onzeker worden. Zij lopen volgens hen ten onrechte de kans tot 30 procent op hun loon te worden gekort, terwijl ze bijvoorbeeld maar voor 10 procent arbeidsongeschikten zijn verklaard. Verder vinden de leden van FNV Bondgenoten dat er in het SER-voorstel te weinig aandacht is voor preventie en begeleiding.

FNV Bondgenoten is met 490.000 leden de grootste vakbond van de vakcentrale FNV, die in totaal 1,2 miljoen werknemers vertegenwoordigt. Van de andere bonden is de AbvaKabo (360.000 leden) op hoofdlijnen akkoord met het SER-voorstel, maar ook deze bond heeft grote bedenkingen bij het beperken van het ziektegeld in het tweede ziektejaar. De federatieraad van de vakcentrale FNV vergadert maandag over het SER-voorstel. Met de tegenstand van FNV Bondgenoten is het uitgesloten dat de vakcentrale een unaniem positief oordeel velt over het SER-voorstel.

Bedoeling is dat de SER definitief op 22 maart een advies uitbrengt aan het kabinet. Het kabinet, waarin PvdA en VVD tot nu toe diep verdeeld zijn over de WAO, wil dan zelf binnen twee weken met een voorstel voor een nieuw WAO-stelsel komen, zo verklaarde premier Kok vorige week.

PvdA-campagneleider Dick Benschop, tevens staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, liet echter gisteren op een verkiezingsbijeenkomst in Eindhoven doorschemeren dat hij er niet meer van uitgaat dat het huidige kabinet er nog uitkomt.