Kritiek Rogge op hysterie rond jury

Jacques Rogge, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), vindt dat de kritiek op de jurering bij het kunstrijden op de Winterspelen in Salt Lake City schromelijk is overdreven. Hij nam in een interview in de Franse krant Le Figaro openlijk afstand van de Amerikaanse hysterie rond de vermeende manipulatie bij het paarrijden, maar verdedigde het IOC-besluit om de zilveren medaille van het Canadese duo Jamie Sale en David Pelletier achteraf om te zetten in een gouden.

Rogge kritiseert de ,,excessieve kritiek'' op met name het Franse jurylid Marie-Reine Le Gougne. Haar doorslaggevende stem op het Russische paar Elena Bereznaja/Anton Sikharoelidze leidde tot een storm van protest, met name in Noord-Amerika. De verontwaardiging nam pas af toen het IOC besloot ook de `gedupeerde' Candezen tot winnaar uit te roepen.

Volgens Rogge moeten menselijke fouten worden geaccepteerd. ,,We kunnen niet van juryleden verlangen dat ze onfeilbaar zijn'', verklaarde hij tegenover Le Figaro. Desalniettemin blijft de Belg het eens met de beslissing om de uitslag bij het paarrijden te corrigeren. Rogge: ,,Omdat er geen twijfel over manipulatie bestond. Le Gougne heeft een verklaring ondertekend, waarin zij toegeeft te hebben gemanipuleerd met haar stem. Op dat moment was het IOC verplicht om recht te doen aan de gedupeerden.''

De IOC-voorzitter vindt niet dat in deze geruchtmakende kwestie sprake is van precedentwerking. ,,Niet in het minst'', aldus Rogge in de Franse krant. ,,Elke frauduleuze uitslag die bewezen kan worden, zullen wij in de toekomst rectificeren.''