`Heer ontferm U over onze plaats'

Een handjevol aanhangers van de ChristenUnie is naar de Immanuëlkerk in Ermelo gekomen. De achterste rijen lopen het eerst vol. Pas op het laatst nemen enkele mensen plaats op de voorste stoelen, maar de meeste blijven leeg.

De ChristenUnie sloot gisteravond haar verkiezingscampagne af met een gebedsdienst, waarin de Heer gevraagd werd om te zorgen voor een positieve afloop van de gemeenteraadsverkiezingen.

ChristenUnie-directeur Ruud van Eijle leidt de dienst. Hij spreekt over de afgelopen maanden, waarin de leden van zijn partij zich hebben ingezet voor de campagne. ,,We hebben gedaan wat we konden en nu is het tijd om het weer terug te geven aan God. We vertrouwen erop dat het zal gaan zoals het is voorbestemd'', zegt hij.

Na deze inleidende woorden zegt Van Eijle dat de kerk vol had kunnen zijn. ,,Het is niet mijn bedoeling iedereen die niet gekomen is te verontschuldigen, maar één van hen zou ik met naam willen noemen. Kars Veling, onze landelijke lijsttrekker. Hij is verhinderd door werkzaamheden die hij heeft in de Eerste Kamer. In gedachten is hij bij ons vanavond'', weet de directeur.

Na het zingen van psalm twee, `Mijn ziel is stil tot God mijn Heer', stapt vicaris Jan Minderhoud naar voren om te overdenken: Jeremia 29. Hij vraagt de kerkgangers te bidden voor de politici. ,,Wat kunnen we dan voor hen bidden? Voor politici, christenpolitici in het bijzonder, kunnen we bidden dat ze hun taken kunnen realiseren in afhankelijkheid van God en doen wat juist is. En ook dat ze zich blijven realiseren dat ze reiniging van hun zonden en onze zonden van Jezus Christus nodig hebben. Dat ze de moed hebben af te wijzen wat tegen het woord van God ingaat.''

Ook roept hij op te bidden voor niet-christelijke politici. ,,Voor hen kun je bidden dat ze God mogen leren kennen.'' Zelf bidt hij dat de verkiezingen, ,,niet Fortuynlijk'' zullen uitpakken. Dit betoog wordt eveneens afgesloten met een samenzang, waarna de voorzitter van de ChristenUnie, Thijs van Daalen, met burgemeester Alssema van Staphorst en de Ermelose lijsttrekker Jan Urbach een voorbede uitspreekt. Met de ogen gesloten bidden zij tot God, waarbij Urbach de hoop uitspreekt dat er weer gekozen gaat worden voor Gods woorden en daden. Telkens afgesloten met de gezamelijk uitgesproken wens: ,,Heer ontferm U over onze plaats.'' Plaats? De nieuwe plaatsen waar de ChristenUnie meedoet aan de verkiezingen, verduidelijkt een begeleidend schrijven.

    • Rieneke van Tongeren