Handelsoorlog dreigt tussen VS en rest wereld

Tussen de Verenigde Staten en de rest van de wereld dreigt een handelsoorlog. Aanleiding is het besluit van president Bush, gisteren, de Amerikaanse staalindustrie drie jaar lang te beschermen door middel van forse importheffingen.

Behalve in Europa is ook in Rusland, Japan, Zuid-Korea, Australië en China met grote verontwaardiging gereageerd op het Amerikaanse protectionisme. De Europese Unie, Japan, Zuid-Korea en Australië hebben meteen gezegd een klacht in te dienen bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) tegen de Amerikaanse heffingen. Eurocommissaris Pascal Lamy van Handelzei gisteravond ook dat de EU de ,,noodzakelijke maatregelen' zal treffen om te voorkomen dat niet-Europese staalexporteurs die hun staal niet meer in de Verenigde Staten kunnen verkopen hun producten massaal in Europa dumpen.

Bush beriep zich gisteren op de Amerikaanse wetgeving en de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Die zouden hem het recht geven de eigen staalindustrie een `adempauze' te bezorgen. In die tijd kan de industrie zichzelf herstructureren dankzij een gedeeltelijke beschutting tegen import.

De heffingen lopen uiteen van 8 procent (voor buren van de VS) tot 30 procent, gecombineerd met een systeem van quota voor de meeste soorten ingevoerd staal. President Bush stond onder druk van de sector en van vakbonden om een tarief van 40 procent in te stellen.

De regels van de WTO staan noodmaatregelen toe bij plotseling stijgende import. Volgens Lamy is daarvan geen sprake. ,,De Amerikaanse beslissing om de weg van protectionisme op te gaan is een grote tegenslag voor het wereldhandelssysteem.' Lamy onderstreepte dat import niet de oorzaak is van de moeilijkheden in de Amerikaanse staalsector, maar het uitblijven van een grondige herstructurering van de sector.

Commissievoorzitter Prodi en de Britse premier Blair hadden gisteren nog een brief gestuurd aan president Bush in een uiterste poging een handelsconflict te voorkomen. Het meest getroffen zijn de EU, Japan, China, Zuid-Korea, Taiwan, Rusland en andere ex-sovjetstaten.

hoofdartikel: pagina 9

staal: pagina 17

Gerectificeerd

Gezondheidszorg

In het artikel Handelsoorlog dreigt tussen VS en rest wereld (6 maart, pagina 1) staat dat de Verenigde Staten hun buurlanden een lage importheffing op staal van 8 procent opleggen. Dat moet nul procent zijn.