Ex-agenten veroordeeld om meineed

Het gerechtshof in Den Haag heeft de voormalige chef van de Haarlemse criminele inlichtingendienst (CID) K. Langendoen en diens voormalige rechterhand J. van Vondel, veroordeeld wegens meineed.

De door rechtbank eerder opgelegde celstraf van respectievelijk vier en zes maanden onvoorwaardelijke hoeven ze niet uit te ziten. De ex-agenten zijn volgens het hof door de vervolging al genoeg gestraft, waardoor met voorwaardelijke straffen van twee en drie maanden kan worden volstaan.

Volgens het hof is bewezen dat de politiemannen in 1995 bij de parlementaire enquêtecommissie-Van Traa meineed hebben gepleegd. Zij hebben volgens het hof onder ede gelogen over betalingen aan een politie-informant met de codenaam Sapman. Het hof gaat ervan uit dat de twee ex-CID'ers niet hebben gelogen uit eigen gewin, maar omdat zij hun informanten absolute geheimhouding hadden toegezegd. De beide mannen gaan in cassatie.