`Dodehoekspiegel eigenlijk te laat'

Minister Netelenbos en de Tweede Kamer willen dat alle vrachtwagens, ook de oude, worden uitgerust met een dodehoekspiegel. Hadden ze die daadkracht maar eerder getoond, vinden betrokkenen.

Schrijfster Anna Enquist is blij én teleurgesteld. Mede door haar publicitaire inzet zijn minister Netelenbos (Verkeer) en een meerderheid in de Tweede Kamer nu wel voor wetgeving die verplicht stelt dat alle vrachtwagens, ook de oude, uitgerust moeten worden met een dodehoekspiegel. ,,Het is wel schandalig dat hier een bekende Nederlander voor nodig was.'', zegt de schrijfster van het Boekenweekgeschenk. Haar dochter werd kortgeleden door een afslaande vrachtwagen doodgereden.

Gisteren maakte Netelenbos bekend dat zij de dodehoekspiegel nog voor het einde van dit jaar verplicht wil stellen voor alle vrachtwagens. Zij is teleurgesteld dat een convenant van anderhalf jaar geleden met de transportsector en subsidies voor de aanschaf van de zogenoemde Dobli-spiegels er slechts toe hebben geleid dat een kwart van de vrachtwagens zo'n spiegel heeft. Transporteurs verzetten zich destijds tegen een wettelijk bepaling. ,,Het is pure hufterigheid dat ze het niet doen'', zei de minister.

Jaarlijks vallen er 30 doden en 90 zwaargewonden bij aanrijdingen die worden veroorzaakt door de dode hoek van vracht- en bestelauto's. De slachtoffers, meestal voetgangers en fietsers, worden door rechts afslaande wagens veroorzaakt. Van de 140.000 geregistreerde vrachtauto's is 30 procent voorzien van een zichtveld verbeterend systeem, zoals een dodehoekspiegel of een camera.

Volgend jaar komt er een Europese wet die de spiegels verplicht stelt voor nieuwe vrachtwagens. Netelenbos wil dat ook de bestaande voertuigen ermee worden uitgerust. Zij gaat hiervoor lobbyen bij haar Europese collega's. Slaagt haar missie niet, dan zal ze de verplichting op eigen houtje doorvoeren. In dat geval zal de Europese Commissie hoogstwaarschijnlijk ingrijpen, omdat die een dergelijke beslissing als concurrentievervalsend ziet. Netelenbos neemt dat voor lief. ,,Dan moet Brussel me maar op de vingers tikken.''

Schrijfster Anna Enquist verwijt de minister en de rest van de politiek zich niet voldoende te hebben ingezet. Netelenbos had ook kunnen laten uitzoeken of strafrechtelijke vervolging van chauffeurs een nuttig middel is. ,,Dat zou de eigenaren er wel toe hebben gedwongen maatregelen te nemen'', zegt de schrijfster.

Enquist vertelt dat na de dood van haar 27-jarige dochter Margit Widlund kennissen de minister schreven, die echter niet op de brieven reageerde. ,,Ik heb de publiciteit rondom het Boekenweekgeschenk gebruikt om aandacht voor de veiligheid te vragen. Toen de minister in de gaten kreeg dat het ging om de dochter van een bekende Nederlander, heeft ze wel gereageerd. En laten we niet vergeten dat er ook verkiezingen zijn.''

De Fietsersbond is blij verrast door de uitspraak van Netelenbos. Het is volgens de bond altijd al mogelijk geweest om aparte wetgeving door te voeren. Die minister heeft die optie laten liggen, vindt de bond. De bond was al bezig een proefproces voor te bereiden om via de rechter de uitrusting van vrachtwagens met een dodehoekspiegel af te dwingen. Dat proces is voorlopig van de baan, in afwachting van het resultaat van de actie die de minister nu onderneemt.

Wagenparkbeheerder S. van der Berg van het transportbedrijf Zutrans voelt zich gekrenkt door de klassering `hufterigheid' die Netelenbos hem en zijn collega's gisteren gaf. Veertig van de 140 wagens die zijn wagenpark telt, hebben geen dodehoekspiegel. Deze wagens zijn veelal ouder dan tien jaar en zullen binnen enkele maanden vervangen worden door nieuwe modellen, die standaard uitgerust zijn met de zogenoemde Dobli-spiegels. ,,Het is niet de moeite waard wagens die aan vervanging toe zijn van een dodehoekspiegel te voorzien'', zegt Van der Berg.

Vervoerders kunen sinds anderhalf jaar 20 procent van de aanschafkosten van een spiegel vergoed krijgen. Bij camera's bedraagt de subsidie 10 procent. Niet prikkelend, zegt Van der Berg. Zutrans heeft als proef tien wagens uitgerust met een camera ter waarde van 2.000 euro. Mochten de chauffeurs tevreden zijn, dan zullen meer wagens een camera krijgen. ,,Kosten schrikken ons niet af'', aldus Van der Berg.