Zandbanken als redding duinen

Er moeten zandbanken voor de kust van onder meer het Westland en Goeree worden aangelegd. Deze zandbanken stimuleren de vorming van jonge duinen op het strand, wat de veiligheid van de kust en de natuur ten goede komt. Een strikt antibebouwingsbeleid moet voorkomen dat deze nieuwe duinen ,,onmiddellijk weer worden volgebouwd met strandhotels of appartementen''.

Dit voorstel doet de Stichting Duinbehoud in een nota `Kijk op de kust', die vandaag is gepresenteerd in Den Haag ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de natuurorganisatie.

Nog altijd is de bescherming van strand, duinen en landgoederen ,,onvoldoende'' en gaat waardevolle natuur op diverse plaatsen verloren, vindt de stichting.

Bestemmingsplannen zijn deels verouderd, aldus de nota, en de toepassing van de Natuurbeschermingswet loopt achter op schema. Om verdere bebouwing tegen te gaan, moeten er groene contouren worden getrokken rond de ondiepe Noordzee en de landgoederen, meent Duinbehoud. Op de Noordzee is handhaving van het vrije uitzicht ,,cruciaal'' en de landgoederen vormen een ,,groene buffer'' tegen de oprukkende verstedelijking.

Het Nederlandse duingebied moet volgens de nota de komende jaren worden omgevormd tot een aantal robuuste, grotere natuureenheden. In de duinen moeten meer verstuivingen komen, zodat zeldzame planten en dieren een kans krijgen en de dynamiek van `wandelende' duinen wordt gestimuleerd. Ook moet de waterwinning in de duinen een halt worden toegeroepen, met geld van staatsseretaris Faber (Natuurbeheer). Met dit geld kan de waterwinning in Meyendel bij Den Haag en in de Amsterdamse Waterleidingduinen worden verplaatst of vervangen door milieuvriendelijker technieken.

Duinbehoud maakt zich ook zorgen over de aanhoudende aanvoer van stikstof via de lucht in het duingebied, als gevolg waarvan het duin steeds verder dichtgroeit met duinriet en struiken.

Ook zorgelijk vindt de Stichting Duinbehoud de toename van de recreatie. ,,Filevorming op wandel- en fietspaden is geen ongewoon verschijnsel meer, en flora en fauna lijden onder de toenemende drukte.