`VS heffen 30 procent op import staal'

De Amerikaanse president Bush heeft naar verluidt gekozen voor een 30-procentsheffing op import van de meeste soorten staal.

Voor Amerika's buurlanden Canada en Mexico en voor zich ontwikkelende economieën zoals die van Thailand, Turkije en Argentinië zouden uitzonderingen zijn gemaakt.

De beslissing tot deze tariefmaatregel zou gisteren zijn genomen. Volgens The Washington Post, die dit vandaag meldt, gaat het gekozen plan lang niet zo ver als de Amerikaanse staalindustrie verlangt. Bedrijven en vakbonden in de staalsector hebben zware druk uitgeoefend om 40 procent te heffen op een breder scala van ingevoerd staal.

De Amerikaanse president zou naar verwachting vandaag zijn beslissing bekendmaken. Na een advies eind vorig jaar van de Federal Trade Commission moest hij vóór morgen een besluit nemen over de FTC-aanbevelingen tot het nemen van maatregelen om de noodlijdende Amerikaanse staalindustrie steun in de rug te geven. 31 bedrijven staan op de rand van een bankroet, of zijn daar al overheen.

Voor president Bush is de beslissing een van de moeilijkste die hij heeft moeten nemen op economisch gebied. Zijn vrijemarktinstinct is sterk, maar hij heeft tijdens de verkiezingen harde beloftes gedaan aan staalbedrijven en staalwerknemers in staten die hij dringend nodig had om gekozen te worden.

Dat zijn staten waar de Democraten van oudsher sterk zijn en waar staal een belangrijke rol speelt, zoals Pennsylvania en West Virginia.

De staallobby vraagt een adempauze voor herstructurering en behoud van werkgelegenheid. Nu de Amerikaanse economie te maken heeft met een oplopende werkloosheid kan president Bush deze overwegingen moeilijk naast zich neerleggen terwille van zijn ideologische voorkeur voor vrije markten. Dit najaar wordt bij tussentijdse verkiezingen beslist over de krappe meerderheid van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden en de nog krappere meerderheid van de Democraten in de Senaat. Ook de herverkiezing in 2004 van Bush staat op het spel.

De landen die het zwaarst zouden worden getroffen door de tariefmuur zijn producenten van vaak sterk gesubsidieerd ruw staal, zoals Rusland, Oekraïne, Japan, China, Zuid-Korea en Brazilië. Maar ook de Europese Unie, die over het algemeen hoogwaardiger staal invoert, heeft tot het laatste moment gedreigd tegen iedere beslissing die de vrije invoer belemmert in beroep te zullen gaan bij de Wereldhandelsorganisatie.