Vervuiler betaalt nog niet in Europa

Het principe dat de vervuiler betaalt gaat voorlopig nog niet op in de Europese Unie, zo vreest minister Pronk (Milieu). Volgens Pronk bevatten de nieuwe plannen van de Europese Commissie nog te veel uitzonderingsregels waarop vervuilers zich kunnen beroepen. Ook zou de financiële eindverantwoordelijklijk nog te veel bij de nationale overheden liggen. Pronk wordt gesteund door zijn Zweedse collega Wallström. De twee ministers willen dat burgers de vervuilers direct mogen aanspreken op hun daden en de klachten niet via de nationale overheden hoeven te spelen. Pronk's kritiek dat zaken zoals schade voor de gezondheid buiten de regeling vallen wordt gedeeld door de meeste lidstaten.