`Toren boog al door'

Burgemeester en wethouders van Hoorn hadden kunnen weten dat de toneeltoren van schouwburg Het Park op instorten stond. Dat blijkt uit een logboek van de door de gemeente aangestelde bouwopzichter.

Gisteren besteedde het AVRO-radioprogramma 1opdemiddag aandacht aan deze zaak. De 26 meter hoge toren stortte 10 april vorig jaar om vier uur 's ochtends in. Hij was onderdeel van de nieuwbouw van schouwburg Het Park. De bouw van het theater begon in maart 2000, de oplevering was gepland voor eind december 2001. Uit een voorlopig onderzoek van TNO Bouw in Delft in opdracht van de gemeente Hoorn bleek dat de instorting het gevolg was van constructiefouten. De onderzoekers ontdekten tekortkomingen in de hoofdspanten en in de gevels. Ook is er een te zwakke staalsoort gebruikt. De toneeltoren is volgens TNO ingestort doordat de verbindingen van de hoofdspanten kapot gingen.

De opzichter maakte volgens de AVRO al twee maanden voordat het gevaarte instortte melding van abnormale doorbuigingen in het staal. Op `week 7', medio februari, vermeldt hij in zijn logboek ,,doorbuigingen staalconstructie''. Op dat moment constateert hij: ,,huidige doorzakking is nog binnen de norm, maar mag niet echt groter worden.'' Op 12 maart geven, volgens het logboek, monteurs aan dat ze niet meer in de toren durven te werken, ,,omdat de staalconstructie vervormt''. Vervolgens bekijkt de opzichter samen met de constructeur de staalconstructie. Hij noteert: ,,De constructeur geeft aan dat de vervorming normaal is en waarschijnlijk meer zal worden''.

P.van der Hall (Hoorns Belang) vraagt zich af waarom, nadat verbuigingen zijn geconstateerd en monteurs de toren niet meer in durven, de constructeur wordt gevraagd zijn eigen constructie te bekijken. ,,Als je een constructie niet vertrouwt, moet je iemand van buiten laten kijken.'' Maar hij valt verantwoordelijk wethouder J.Schaper (PvdA) niet af. Van Hall: ,,Wij hier in West-Friesland zeggen: achteraf kijk je in de koe zijn kont.'' Schaper was onbereikbaar voor commentaar. De gemeente komt vandaag met een verklaring.