Stein alert op volmachten

Burgemeester Ed Meijer van Stein wil dat de leden van de stembureaus in Stein morgen extra goed letten op volmachtstemmers. Hij hoopt hiermee misbruik te voorkomen. De burgervader geeft leden van de stembureaus hoogstpersoonlijk instructie hoe fraude met stembiljetten kan worden tegengegaan. Ook houdt hij morgen de stembureaus in de gaten om te zien of opvallend veel volmachtstemmen worden uitgebracht.Na de verkiezingen wil Meijer een steekproef houden. Een aantal volmachtgevers zal worden gebeld of de stem die is uitgebracht ook hun voorkeur was.

Voorzitter Stegerman van de Stichting Ouderenzorg Geleen/Stein heeft in zijn verzorgingstehuizen geen berichten gekregen dat er volmachtstemmen zijn geronseld. ,,Maar dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat het niet gebeurd is'', zegt hij. Sinds de verkiezingen van 1986 krijgt het personeel de opdracht zich niet met de verkiezingen te bemoeien omdat toen een CDA-kandidaat uit Stein moest zich voor de rechter verantwoorden wegens misbruik van volmachten. Volgens Binnenlandse Zaken werd in in 1998 ook in Bergen op Zoom misbruik van volmachtstemmen vastgesteld.