SITE VAN DE DAG

,,Er is gebleken dat er op lokaal overheidsniveau niet genoeg wordt gedaan aan het afleggen van verantwoording aan de burger'', schrijft www.rekenschap.nl. De stichting Rekenschap wil dat overheden betere diensten verlenen en spoort burgers aan na te gaan hoe de overheid omspringt met gemeenschapsgeld. Rekenschap heeft een aparte rubriek over gemeenten. In deze rubriek staat een aantal links zoals naar een overzicht van kosten van paspoorten en naar enkele buitenlandse `verantwoordingsvoorbeelden' op lokaal niveau.