Klant en advocaat

In het artikel `Niemand is toch tegen eerlijk schadebedrag?' (NRC Handelsblad, 23 februari), wordt gesteld dat advocaten van de Orde van Advocaten ,,altijd vooraf uren moeten declareren, ook als de zaak kansloos is''. Dat is niet juist. Klant en advocaat komen zelf een tarief en betalingswijze overeen. Dat advocaten (zonder meer) zouden moeten declareren, is iets dat niemand hoeft te accepteren. Juist in kansloze zaken heeft de advocaat de plicht met kracht te ontraden om kosten aan zinloze juridische exercities te besteden. Daar ligt echter wel een belangenverstrengeling; de door de advocaat gemaakte kosten zijn niet altijd in het belang van zijn klant, maar wel omzet.

Hoe dwingend klanten in voorkomende gevallen geadviseerd wordt af te zien van het maken van kosten weet ik in het algemeen niet, maar de opmerking is wellicht geschreven vanuit een beeld dat het ergste doet vrezen.

    • Peet Voeten