Kernfusie ontdekt in een bekerglas

Amerikaanse natuurkundigen zeggen kernfusie te hebben waargenomen in kleine, in elkaar klappende dampbelletjes in een vloeistof. Hun onderzoekresultaten verschijnen vrijdag in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Kernfusie vindt plaats tussen lichte atoomkernen, zoals die van deuterium. De zon put zijn energie helemaal uit kernfusie. Op aarde lukt kernfusie tot nu toe alleen met behulp van grote kernfysische versnellers, krachtige magneetvelden of enorme laserpulsen.

Dertien jaar geleden zetten de natuurkundigen Fleischman en Pons de wereld op zijn kop door te beweren dat ze koude kernfusie op gang hadden gebracht in een bekerglas met zwaar water (D2O), dat is water waarin de protonen zijn vervangen door het tweemaal zo zware deuterium. Fleischmann en Pons hadden hun werk echter niet door vakgenoten laten beoordelen. Zij beweerden ook dat hun experiment de wereld toegang verschafte tot een nagenoeg onbeperkte en schone energiebron. De experimenten van Fleischman en Pons werden massaal nagedaan, maar leverden nooit energie.

Fysicus Rusi Taleyarkhan en zijn collega's van het gezaghebbende Oak Ridge Lab in Tennessee doen er nu alles aan om te voorkomen dat ze in de hoek van Fleischman, Pons en de koude kernfusie worden gezet. De Science-redactie die het artikel nu publiceert wijst er bijvoorbeeld op dat geen sprake is van koude kernfusie. In de imploderende belletjes in de aceton (waarin alle protonen ook weer zijn vervangen door deuterium) kunnen de temperaturen oplopen tot meer dan tien miljoen graden Celsius, zo heet als de kern van de zon.

Collega-fysici betwijfelen of er wel echt kernfusie in het bekerglas op de labtafel heeft plaatsgevonden. Prof.dr. Niek Lopes Cardozo, die aan het FOM Instituut voor Plasmafysica in Rijnhuizen onderzoek doet naar `conventionele' kernfusie: ,,Er zijn een heleboel manieren waarop je atoomkernen hard met elkaar kunt laten botsen, en dat levert bijna altijd wel fusieproducten op. De grote vraag is of je er energie mee kunt opwekken.''

kernfusie: pagina 4