Geld via VN traag naar Afghanistan

Nederlands hulpgeld voor Afghanistan komt te langzaam op zijn bestemming, doordat het kabinet het via de Verenigde Naties stuurt. Hierdoor zag Groot-Brittannië zich genoopt voor drie scholen in Kabul geld op tafel te leggen, omdat de beloofde Nederlandse bijdrage uitbleef.

Minister De Grave (Defensie) kreeg gisteren bij een bezoek aan de Afghaanse hoofdstad deze klacht te horen van generaal John McColl, de Britse bevelhebber van de internationale vredesmacht in Afghanistan (ISAF). McColl doelde op fondsen voor civiele hulpprojecten waarmee ISAF zich naast zijn militaire taken bezighoudt, om het vertrouwen van de bevolking te winnen.

De Grave beloofde de zaak snel te zullen opnemen met zijn collega Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking). ,,Zo via de VN loopt het gewoon niet'', aldus De Grave. ,,Dat geld moet rechtstreeks naar ISAF.'' De minister onderstreepte dat er haast moet worden gemaakt met de hulpprojecten. ,,Het is voor de interim-regering van premier Hamid Karzai onvoorstelbaar belangrijk dat mensen snel resultaten zien'', aldus De Grave. Ook McColl noemde dit ,,van essentieel belang''.

De minister wilde zich nog niet committeren aan een eventuele verlenging van het mandaat van ISAF, dat formeel tot eind juni loopt. ,,Dat moeten we afstemmen met de bondgenoten.'' Hij was het echter eens met McColl, die zei dat ISAF een zeer positief effect heeft gehad op de veiligheid in Kabul.

Later op de dag had De Grave een ontmoeting met de Afghaanse minister van Defensie, Fahim Khan. Anders dan premier Karzai vroeg deze niet om een verlenging van het mandaat van ISAF en evenmin om uitbreiding van ISAF-activiteiten naar andere delen van Afghanistan. Fahim Khan, een machtige vertegenwoordiger van de Noordelijke Alliantie, heeft vanaf het begin sceptisch heeft gestaan tegenover ISAF. De Grave is de eerste Nederlandse minister die Afghanistan bezoekt sinds 11 september.