EU besluit tot ratificatie `Kyoto'

De Europese Unie maakt zich zorgen of voldoende landen het protocol zullen ondertekenen zodat het kracht van wet kan krijgen.

Eurocommissaris Margot Wallström (Milieu) uitte haar bezorgdheid nadat de vijftien EU-lidstaten als eenheid gisteren in Brussel hadden besloten om het klimaatverdrag te gaan ratificeren. Volgens het protocol moeten 55 landen die samen verantwoordelijk zijn voor 55 procent van de uitstoot van broeikasgassen het verdrag ondertekenen. Er is echter nog altijd geen zekerheid dat Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Rusland en Japan dat ook zullen doen. Eerder al liet president Bush weten dat de Verenigde Staten een eigen koers varen, tot verdriet van de Europese landen.

,,We hopen dat vóór de duurzaamheidsconferentie in Johannesburg voldoende landen het verdrag hebben getekend'', zei Walsström. Deze conferentie begint half augustus en de EU zou graag zien dat het verdrag dan in werking is.

Het ratificatiebesluit op de Europese milieuraad betekent volgens Wallström dat de afzonderlijke landen daarmee bevestigen dat ze hun aandeel in het terugdringen van de broeikasgassen nemen. Definitieve afspraken daarover worden pas over vier jaar gemaakt. Vast staat dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen in de periode van 2008 tot 2012 terug moet dringen tot zes procent onder het niveau van 1990. Voor landen als Duitsland, Oostenrijk, Denemarken gelden hogere percentages.

Wallström bevestigde dat de maatregelen ook financiële gevolgen zullen hebben: ,,Je kunt niet zeggen dat we alleen iets voor het klimaat gaan doen als het niks kost''. De gisteren genomen beslissing door de EU betekent volgens de milieucommissaris dat een lidstaat voor de rechter kan worden gesleept als die zich aan de verplichtingen probeert te onttrekken.

Greenpeace en het Wereld Natuurfonds toonden zich ingenomen met het besluit. ,,Een historisch moment'', noemde Greenpeace-adviseur Raquet de bijeenkomst. De organisaties hopen dat andere landen, vooral de VS, het zien als een signaal om zich meer in te spannen voor klimaatverbetering.