Bijzonder onderwijs 2

Het artikel van Den Boef is een gevecht tegen windmolens: bijzonder onderwijs zoals hij het beschrijft bestaat allang niet meer, als het ooit als zodanig heeft bestaan. Het artikel is trouwens gebaseerd op verkeerd woordgebruik: bijzonder onderwijs is een term om die scholen aan te duiden die een eigen bestuur hebben: daar vallen ook bijzonder `neutrale' scholen, oecumenische, joodse en andere onder. Hij bedoelt confessionele scholen en denkt dan nog alleen aan protestante, katholieke en islamitische.

Wat Den Boef in feite voorstaat zijn staatsscholen, en dan nog scholen waar een wezenlijk gebied van het leven verzwegen wordt. Dat levert een visioen op van een Orwelliaanse dictatoriale overheid die de burgers dom houdt. Het einde lijkt een Staats-Inquisitie: wie het niet eens is met die neutraliteit gaat op de brandstapel.

    • J. de Moel