Bijzonder onderwijs 1

Onder de kop `Laat het bijzonder onderwijs zichzelf financieren' prijst August Hans den Boef (22 februari) een benadeling aan van ouders die anders denken dan hij. Hij vindt dat opvattingen die een gruwel zijn in de ogen van de meeste andere burgers niet door hen bekostigd hoeven te worden. Dat dit dus feitelijk niet gebeurt, wil ik even in het midden laten. Maar intussen is het criterium veranderd.

Is wat de meerderheid een gruwel vindt een criterium? Is dat bijzonder onderwijs dan allemaal ook echt een gruwel? Of het echt schadelijk is voor de leerlingen schijnt ineens niet van belang. En dat is mij nu een gruwel.

Maar er speelt volgens mij nog een ander menselijk trekje mee. Onder het mom van gelijkheid voor allen, proberen mensen onbewust macht uit te oefenen op mensen met een andere mogelijk dieper gravende mening. Bijvoorbeeld over de opvoeding van kinderen.

De stellingen dat ouders veelal op andere gronden dan religieuze voor bijzondere scholen kiezen, en dat bijzondere scholen een rudiment van voorbije verzuiling zijn dat moet ik toegeven half waar.

Maar halve waarheden zijn hele onwaarheden. Vervang het woord religieuze door streven naar levensbeschouwelijke en geestelijke diepgang en het woord rudiment door waardevolle kern, dan wordt dat duidelijk.