Staat aangeklaagd over vogels

De Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW) daagt de Nederlandse staat voor het Europese Hof van Justitie. Volgens de bond worden weidevogels, met name de grutto, onvoldoende beschermd door de overheid. Vooral de beperking van de jacht op vossen, zoals in de nieuwe Flora- en Faunawet staat, is slecht voor de vogels, stellen ze. Nederland telt 60.000 grutto's (wereldwijd 80.000) en de populatie neemt volgens de BFVW in schrikbarend tempo af.