Rotterdam is Bram Peper vergeten

Niet eerder was de schare zwevende kiezers aan de vooravond van raadsverkiezingen zo groot als dit jaar. Dit geldt zeker voor de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag waar vier jaar geleden minder dan de helft van de kiesgerechtigden ging stemmen. Wat valt er aanstaande woensdag te kiezen? Een poging tot verduidelijking aan de hand van antwoorden op veel gestelde vragen.

Hoe is het college nu samengesteld?

De PvdA heeft drie wethouders, de VVD twee, het CDA één en GroenLinks één.

Wie wil straks met wie?

De zittende partijen willen graag door, ook wel met elkaar. D66 zou mee willen doen. De SP niet, die blijft liever tegenpartij. Pim Fortuyns Leefbaar Rotterdam is tot collectieve vijand verklaard: geen van de grote partijen wil met deze partij in het college zitten.

Welke van de plannen van vier jaar geleden zijn geslaagd?

Het college heeft in het collegeprogramma `Met Raad en Daad' indertijd vier `accenten' gelegd: meer werk, leefbaarder wijken, een sociaal beleid waaronder armoedebestrijding en modernisering van het bestuur. Daarvan is eigenlijk alleen het eerste onderdeel echt gelukt: de afgelopen jaren zijn er tienduizend banen bijgekomen. Het aantal werklozen is gedaald tot onder de veertigduizend (waarvan de helft allochtoon).

Welke voornemens zijn niet van de grond gekomen?

De stad is niet schoner en niet veiliger geworden, niet `leefbaarder' dus. Op dit moment gaat de stad over op een systeem van de ondergrondse vuilniscontainers en wordt het schoonmaken van de straten op wijkniveau georganiseerd. De gemeente denkt dat als instanties zoals reinigingsdienst, politie, maatschappelijk werk, woningbouwverenigingen en schoolbesturen op wijkniveau samenwerken, de burger dat direct merkt. Deze nieuwe opzet gaat gepaard met streefcijfers.

Wat is de meest gehoorde klacht van de burgers?

Criminaliteit op straat.

Zijn er de afgelopen jaren nieuwe problemen bijgekomen in de stad?

Nee, de problemen hebben zich verdiept. Zo voelen Rotterdammers zich gemiddeld onveiliger dan andere bewoners van grote steden. De criminaliteit nam overigens ook daadwerkelijk toe, deels door een slepend personeelstekort bij de politie.

Wat zijn de verwachtingen voor de verkiezingen?

De gemeente heeft de afgelopen twee maanden drie keer een peiling gehouden. De eerste keer kwam Pim Fortuyn's Leefbaar Rotterdam uit het niets binnen met een verwachte tien zetels. Ook de volgende peilingen lieten ongeveer dat resultaat zien. PvdA en VVD strijden om de eerste plek.

Speelt de affaire-Peper nog een rol in de campagne?

Ja en nee. De affaire is goeddeels vergeten, maar de politiek is er in de ogen van veel burgers niet betrouwbaarder door geworden. Burgemeester Ivo Opstelten heeft een geruststellende uitstraling. Maar de burgers zien geen geruststellende werkelijkheid om zich heen.

    • Gretha Pama