Politie slaat alarm in Den Haag

De rol van de minister van Binnenlandse Zaken moet worden uitgebreid tot coördinerend minister van integraal veiligheidsbeleid. In die functie moet hij andere ministers kunnen dwingen op hun beleidsterreinen meer aandacht te besteden aan vergroting van de veiligheid.

Dat bepleiten korpsbeheerders en de Raad van Hoofdcommissarissen in een brief die ze in het weekend hebben verstuurd aan alle lijsttrekkers in de Tweede Kamer.

Op landelijk en op lokaal niveau krijgen veiligheidsplannen te weinig aandacht, zo wordt in de brief gesteld. Veiligheidsbeleid heeft nu een te vrijblijvend karakter.

De politietop wil met gemeenten afspraken maken over een bindend veiligheidsbeleid waarin over en weer resultaatafspraken worden gemaakt. ,,Landelijke en gemeentelijke overheden moeten de komende jaren in de volle breedte veiligheid tot absolute prioriteit maken.''

De politietop vraagt om een investering van een miljard euro. Daarmee moet de politie met 8.000 formatieplaatsen worden uitgebreid en moeten noodzakelijke investeringen in automatisering worden betaald.

Verder wordt in de brief gepleit voor uitbreiding van het project Strafrechtelijke opvang verslaafden (Sov) en voor versterking van het vreemdelingentoezicht en het daaraan gekoppelde uitzettingsbeleid.

Uitbreiding van de politiekorpsen, zo wordt in het `politiek signaal' van politie en korpsbeheerders gesteld, moet vooral ten goede komen aan de aanpak van de internationale misdaad, aan betere voorwaarden voor de oprichting van internationale opsporingsteams, aan uitbreiding van grensoverschrijdende bevoegdheden en aan verbetering van grensoverschrijdende informatiesystemen.

In de brief wordt opgeroepen om het 1993 tot stand gekomen politiebestel niet met ,,nieuwe structuurdiscussies te belasten''. Ook de schaalgrootte van de politieregio's moet niet opnieuw ter discussie gesteld worden, aldus de briefschrijvers.