Onderzoek naar belangenverstrengeling arts

De Raad van Bestuur van de Isala Klinieken stelt een intern onderzoek in naar een neuroloog die in dienst is van het Zwolse ziekenhuis.

Onderzocht wordt of de arts, H. Busard, tijdens werkuren privébelangen heeft gediend als eigenaar van een commercieel reïntegratiebedrijf. Intern onderzoek, ingesteld na een klacht van een 35-jarige patiënte, moet ook uitwijzen of hij zijn beroepsgeheim heeft overtreden tijdens de behandeling van de vrouw, twee weken geleden.

Volgens de advocaat van de patiënte, M.J. de Witte, ontving deze een dag na een consult in het ziekenhuis bij Busard een offerte van reïntegratiebedrijf Operant. Het schreef haar in een begeleidende brief, ingezien door deze krant, dat zij door Busard was aangemeld voor het volgen van een reïntegratietraject à E 8.948,00 (ƒ 15.115,66).

Volgens De Witte overtrad Busard, door vertrouwelijke gegevens van een patiënt ongevraagd door te geven aan derden, zijn beroepsgeheim. Zijn cliënt zou bovendien tijdens het consult, toen Busard dit ter sprake bracht, ,,duidelijk hebben laten weten nog niet toe te zijn aan reïntegratie.'' De vrouw heeft whiplashklachten en zocht informatie over behandelwijzen bij Busard, bekend als specialist op dit gebied.

Toen De Witte bij de Kamer van Koophandel in Zwolle inlichtingen inwon over Operant, bleek dat Busard zakelijke banden heeft met het reïntegratiebedrijf. Een uittreksel uit het handelsregister toont dat hij de enige directeur is van de Panta Rhei Compagnie BV, eigenaar van Operant.

H. Busard stelt in een reactie dat hij zijn behandelwijze voor whiplashpatiënten ,,noodgedwongen'' heeft ondergebracht bij Operant, nadat het ziekenhuis aangaf hiervoor om financiële redenen geen mogelijkheden te zien. Volgens Busart is het aantal patiënten dat hij doorverwijst naar Operant ,,marginaal'', maar zou het ,,niet goed'' zijn als hij patiënten een behandeling bij Operant zou onthouden als dit medisch gezien goed resultaat zou opleveren. Volgens de neuroloog is de Raad van Bestuur steeds op de hoogte geweest van zijn betrokkenheid bij Operant. De patiënt overweegt een klacht in te dienen bij het Tuchtcollege als het ziekenhuis geen verdere maatregelen treft. De patiënt wil zo voorkomen dat andere patiënten hetzelfde overkomt als haar, aldus De Witte. ,,Ze voelt zich gebruikt door de arts.''

Wanneer het ziekenhuis het interne onderzoek afrondt, is volgens een woordvoerder nog onbekend. De Raad van Bestuur wil gesprekken voeren met zowel de patiënt als de betrokken arts.