Limburg loopt risico met ESF-gelden

De provincie Limburg loopt groot risico de ontvangen voorschotten uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor twee scholingsprojecten te moeten terugbetalen. Het gaat om 520.000 euro (ruim 1,1 miljoen gulden) voor projecten die in 1999 zijn uitgevoerd door het van fraude verdachte Maastrichtse bureau Abb.

Minister Vermeend (Sociale Zaken) heeft de Tweede Kamer vrijdag in een brief over de Limburgse ESF-fraude gemeld dat beide projecten nog moeten worden gecontroleerd. Ze dienen `Brussel-proof' te zijn. Vermeend benadrukt dat zijn ministerie de voorschotten terugvordert als niet voldaan is aan de regels. De provincie Limburg staat garant.

Uit accountantsonderzoek in opdracht van de provincie is al gebleken dat beide projecten niet `Brussel-proof' zijn. Zo is de aanwezigheidsregistratie van cursisten niet compleet, zijn er geen tussenrapportages en ontbreekt elke onderbouwing voor de instructiekosten en de managementuren. Een beoordeling van de gedeclareerde uren maakt deel uit van de controle, aldus minister Vermeend.

Bij beide projecten is kunstmatig het aantal managementuren opgevoerd, zo kan worden opgemaakt uit twee faxberichten van een provincieambtenaar aan Abb. Dat gebeurde in oktober 1999 nadat BUESI, de dienst van het ministerie van Sociale Zaken die de ESF-regeling uitvoert, had aangegeven dat het door Abb gedeclareerde uurtarief van 200 gulden te hoog was. Volgens BUESI was 150 gulden redelijk. BUESI adviseerde, zo blijkt uit het faxbericht, om dan maar het aantal uren op te voeren, zodat het eindbedrag voor management hetzelfde bleef. De uren zijn opgevoerd, hoewel de projecten al grotendeels klaar waren.

Vermeend schrijft in zijn brief dat de weergave van het telefoongesprek tussen BUESI en de provincie in het faxbericht ,,volledig voor rekening van de medewerker van de provincie Limburg'' komt. De minister: ,,De fax is nooit aan de medewerker van BUESI voorgelegd.''

Vermeend gaat niet in op het advies van zijn ambtenaar om extra uren op te voeren. Wel geeft hij toe dat BUESI het uurtarief te hoog vond, ook al was de totale post voor `overhead' redelijk. Vermeend: ,,Hierdoor was er ruimte nog eens goed naar de onderbouwing van de begrotingspost te kijken.''