ESF-geld risico voor Limburg

De provincie Limburg loopt groot risico ontvangen voorschotten uit het Europees Sociaal Fonds voor twee scholingsprojecten te moeten terugbetalen. Minister Vermeend zegt de voorschotten te zullen terugvorderen als bij controle blijkt dat niet aan de regels van Brussel is voldaan.

Pagina 3