Electrabel hekelt besluit kernenergie Belgisch kabinet

Het plan van de Belgische regering om de kerncentrales vanaf 2015 te sluiten is volgens stroomproducent Electrabel ,,ecologisch en economisch onverantwoord''.

Topman W. Bosmans van Electrabel, dat in België vrijwel een monopolie heeft, uitte deze waarschuwing dit weekeinde na het besluit van het paars-groene kabinet-Verhofstadt geen gebruik meer te maken van kernenergie.

Volgens het besluit worden kerncentrales stilgelegd die 40 jaar oud zijn. Dit betekent dat in 2015 de eerste drie kerncentrales (in Doel en Tihange) dicht gaan. In 2025 zal dan de laatste van de zeven kerncentrales worden gesloten. Alleen de reactor in Mol, die voor wetenschappelijke doeleinden wordt gebruikt, blijft open. Eerder namen Duitsland en Zweden een soortgelijk besluit.

In België wordt bijna 60 procent van de stroom geleverd door kernenergie – na Frankrijk het meest in de Europese Unie. In het wetsontwerp van het kabinet is een overmachtclausule opgenomen. Dit betekent dat langer van kernenergie gebruik wordt gemaakt, als de stroomvoorziening in het geding komt. In het voorstel wordt ook gewezen op de verplichting van het Kyoto-protocol over vermindering van uitstoot van broeikasgassen.

Vooral liberale politici wijzen op de overmachtclausule. Zij menen dat alternatieve energiebronnen geen soelaas zullen bieden. De liberale premier Guy Verhofstadt sprak van een ,,evenwichtig en realistisch'' besluit.

Sluiting van kerncentrales werd in 1999 opgenomen in het regeerakkoord. De groene coalitiepartners Agalev en Ecolo hadden daarop aangedrongen. De 'groene' staatssecretaris Olivier Deleuze (van het Franstalige Ecolo) is verantwoordelijk voor energie.

Het plan van de Belgische regering bevat geen scenario voor alternatieve energiebronnen. Een door de regering eerder ingestelde wetenschappelijke adviescommissie had juist gewezen op het gebrek aan alternatieven en de dreigende prijsverhogingen. Volgens een woordvoerster van Electrabel is het ,,weinig realistisch'' te veronderstellen dat België zonder kernenergie de Kyoto-doelstelling haalt.