Dure bomen drukken opkomst in Zwolle

Er zijn mensen in Zwolle die niet gaan stemmen, omdat ze vinden dat de lokale bestuurders er een potje van maken en, nog erger, op het pluche blijven zitten als er blunders zijn begaan. Als voorbeeld wordt gewezen op de merkwaardige gang van zaken bij de bouw van een tunnel aan de Ceintuurbaan.

De tunnel loopt onder de spoorlijn van en naar het noorden. Het goede aan deze tunnel is dat er een einde is gemaakt aan de files op de ringweg in het oosten van de stad. De files ontstonden zodra de slagbomen van de spoorwegovergang gesloten waren. Deze files zijn verdwenen. Ook is de doorstroming van het verkeer verbeterd, doordat daar de ringweg is verbreed.

Wat is er nu mis met dit Zwolse miljoenenproject? Aan weerszijden van de drukke autoweg liggen percelen van een boomkekerij. Al bij de plannen voor de bouw heeft kweker Johan Stuijfbergen de gemeente erop gewezen dat als er een spoortunnel zou komen, hij wel in de gelegenheid moest blijven om met zijn zeer zware laanbomen de weg over te steken. Zwolle had daar begrip voor. De gemeente sloot een overeenkomst waarin staat dat er langs de spoorlijn, boven de tunnel, een circa vier meter brede tunnelbak komt.

Toen de spoortunnel werd gebouwd, ontdekte Stuijfbergen echter dat het pad niet vier meter breed was maar slechts drie meter, te smal voor zijn voertuigen.

Een onverkwikkelijke correspondentie volgde. Het eindigde ermee dat de gemeente erkende dat ambtenaren op het stadhuis langs elkaar heen hadden gewerkt. Om precies te zijn: een medewerker van het ingenieursbureau wist niet dat de sectie vastgoed van de afdeling ontwikkeling een overeenkomst met de kweker had gesloten.

Eigenlijk nog merkwaardiger dan deze fout, zo is uit een intern gemeentelijk onderzoek gebleken, is dat de miscommunicatie door niemand anders is ontdekt en bovendien dat pas twee jaar later werd besloten om toch maar een bredere passage te bouwen.

Inmiddels waren er elders langs de rondweg al stoplichten geplaatst zodat de boomkweker kon oversteken, maar dat bleek tot gevaarlijke situaties te leiden, zowel voor de overstekende boomkweker als voor automobilisten. Wel was de schade na twee jaar voor de kweker flink opgelopen. Om niet verder te hoeven procederen, heeft de gemeente hem vorig jaar een half miljoen euro uitgekeerd. Het verbreden van de tunnelovergang had al 200.000 euro gekost.

Er zijn mensen in Zwolle die vinden dat op z'n minst de wethouder consequenties uit dit alles had moeten trekken. Maar de wethouder en een meerderheid in de raad vonden dat niet nodig, vooral omdat de fouten goed zijn onderzocht. De gemeente spreekt van een leermoment.

    • Arjen Schreuder