Windesheim

Het artikel Onderwijs al eerder getipt over misbruik (28 februari, pagina 1) meldt dat de hogeschool Windesheim subsidie zou hebben gekregen voor studenten die daar geen onderwijs volgden. Bedoeld is dat zij niet op de hogeschool zelf, maar via het particuliere opleidingsinstituut LOI op afstand onderwijs volgden. De constructie met Vlaamse studenten aan zes andere hogescholen, waarmee een vergelijking wordt gemaakt, betrof studenten die nauwelijks onderwijs volgden bij de hogescholen waar ze stonden ingeschreven.