Storing

Als gevolg van een technische storing staan de radio- en televisiegegevens en de `Achterpagina' vandaag niet in het laatste katern, maar in het katern Wetenschap & Onderwijs (pagina's 46-48).