Pronk verbiedt nieuw type brandvertrager

Minister Pronk (VROM) heeft de productie van een nieuw type broomhoudende brandvertrager verboden. Dit omdat er vermoedens bestaan dat met de productie van de brandvertrager schade zal optreden aan mens en milieu. Het bedrijf Broomchemie heeft volgens Pronk niet afdoende kunnen aantonen dat het product, dat wordt gebruikt in wasemkappen en waterbuizen, onschadelijk is. Met zijn verbod gaat Pronk lijnrecht in tegen het standpunt van de Europese Commissie. Die heeft, evenals een aantal lidstaten, herhaaldelijk tegen diens voornemen bezwaar gemaakt. Volgens de Commissie ontbreekt een wetenschappelijke onderbouwing die nodig is om een stof te verbieden.